Dátum: 25. máj 2022

Odborný garant podujatia:
Slovenská diabetologická spoločnosť

Podujatie je určené pre: diabetológov a pediatrických diabetológov a endokrinológov, internistov a pozvaných zástupcov poisťovní a predsedu Kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky.

Predsedníctvo:
doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MBA, doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.,  doc. Zbynek Schroner, PhD.

Otvorenie konferencie:
doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MBA, predseda Pracovnej skupiny technológie  SDS   

Príhovor predsedu SDS:
doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.

Príhovor  hlavného odborníka  MZ SR pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy:
doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

13:30 – 13:45
Otvorenie konferencie 
doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MBA 
predseda Pracovnej skupiny technológie  SDS

13:45 – 14:00
Aj na Slovensku už máme dostupnú technológiu  FreeStlye Libre 
(ako ju využívať a u ktorých pacientov môžeme očakávať najväčší benefit)
doc. MUDr. Viera Doničová, PhD.

14:05 – 14:20   
Náplasťové pumpy a ich fungovanie  v hybridnom systéme  prináša nové možnosti liečby
MUDr. Ivo Bilinec

14:25  – 14:45  
MiniMed 780G –  RWE dáta, kazuistika z praxe
MUDr. Miriam Avramovová

14:50  – 15:05  
CONTROL-IQ v štúdiách a praktických doporučeniach
MUDr. Jan Šoupal 

15:10 – 15:20
Prestávka

Kazuistiky z reálneho života ambulantnej praxe:

„Ako sa mi podarilo s využitím technológií  pacientovi zmeniť život?“
(v každej prezentácii  zdokumentovať  vyhodnotenie, terapeutické úvahy a úpravu terapie)

15:20 – 15:30
Kazuistika 1: T-slim X2 s Control-IQ v praxi
MUDr. Martina Merčiaková

15:30 – 15:40
Kazuistika 2: Osobná skúsenosť s FreeStyle Libre
MUDr. Miroslav Paľko

15:40 – 15:50
Kazuistika 3: Guardian connect  nás spája
MUDr. Lenka Kacvinská

15:55 -16:30
Diskusia a záver

Registrácia už nie je možná. Kapacity sa vyčerpali.

Generálny partner

Hlavný partner

Partner Plus