Všeobecné informácie

PREDSEDA ORGANIZAČNÉHO VÝBORU

doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.

PREDSEDA PROGRAMOVÉHO VÝBORU

doc. MUDr. Zbyněk Schröner, PhD.

PREZIDENT KONGRESU

doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.

ADRESA ORGANIZAČNÉHO VÝBORU

doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.

e-mail: raslova.katarina@gmail.com
tel. číslo: +421 908 756 962

Metabolické centrum MUDr. Kataríny Rašlovej, s.r.o.
Ďumbierska 32, 831 61 Bratislava

doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

e-mail: zbynek.schroner@gmail.com,
tel. číslo: +421 904 841 216

SchronerMED, s.r.o.
Pod horou 53, 040 16 Košice

KOORDINÁCIA KONGRESU PRE ÚČASTNÍKOV A FIRMY

TAJPAN s.r.o.

Hrachová 6,
821 05 Bratislava

www.tajpan.com

Viera Kubalíková
Senior project manager

+421 911 454 291
viera.kubalikova@tajpan.com

zverejnené na: www.dia2022.sk a www.diaslovakia.sk

UZÁVIERKA NA ZASLANIE ABSTRAKTU: 22. 4. 2022

Abstrakty treba hlásiť elektronickou formou na stránke www.dia2022.sk 
Rokovacie jazyky: slovenský, český, anglický

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

Len elektronickou formou na stránke www.dia2022.sk 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK

50 € pre členov SDS a ČDS do 30. 4. 2022
60 € pre členov SDS a ČDS po 30. 4. 2022
80 € pre nečlenov SDS a ČDS

SPÔSOB PLATBY

Bankovým prevodom na účet spoločnosti TAJPAN s.r.o.: Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IBAN:SK52 1111 0000 0066 2443 5018 Variabilný symbol (VS): 26052022 Správa pre príjemcu: MENO a PRIEZVISKO

Registračný poplatok je nevratný.

V prípade presunu/zrušenia kongresu organizátorom bude poplatok vrátený alebo prenesený na náhradný termín.

UBYTOVANIE

Individuálne alebo zabezpečuje agentúra TAJPAN do vyčerpania rezervovaných kapacít.

Kontakt: Viera Kubalíková tel.: +421 911 454 291, e-mail: viera.kubalikova@tajpan.com

Hotely do vzdialenosti 10 minút od miesta kongresu: Hotel Panoráma, Hotel Solisko, Hotel FIS, Hotel Crocus, Hotel Borovica

STRAVOVANIE

Obedy a večere budú organizované v priestoroch kongresu v hoteli Patria Stravu je možné objednať cez kongresovú agentúru.